Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek forum

Visiedocument BOSS - Netcongestie

donderdag 7 maart 2024

19:30 - 21:45
Locatie

Gemeentekantoor, Stationsstraat 25

Voorzitter
Janet Poels-Boland
Toelichting

* Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).
* Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  informerende sessie
  19.30- 20.30 uur

  Er is een concept visiedocument Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) opgesteld om te komen tot een integrale aanpak voor verblijf en activiteiten in de openbare ruimte. Voordat dit document ter besluitvorming wordt voorgelegd, worden de raads- en commissieleden en andere belangstellenden geïnformeerd over de achtergrond en uitgangspunten van deze visie. Het visiedocument BOSS wordt vervolgens naar verwachting in april 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

 2. 2

  informerende sessie
  20.45 - 21.45 uur

  Netcongestie is uitgegroeid tot een landelijk probleem. De komende jaren tot circa 2030 kunnen veel organisaties geen grootverbruikselektriciteitsaansluiting krijgen bij nieuwbouw. Ook zijn er beperkingen bij uitbreiding van deze aansluitingen. Raads- en commissieleden en belangstellenden worden tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de inzichten rond netcongestie en de gevolgen die nu bekend zijn voor de gemeente Winterswijk. Ook gaat de bijeenkomst over de (beperkte) handelings-perspectieven die de gemeente heeft en over de manier waarop het college vanuit deze handelingsperspectieven werkt. Het gaat hierbij vooral om afnamecongestie, maar ook invoeding/ leveringscongestie door duurzame opwek wordt kort besproken.