Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek forum

Sociaal Domein

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Toelichting

* Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).
* Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  informerende sessie
  19.30 - +/-
  20.30 uur
  Er is een evaluatie gehouden over de werking van het sociaal domein. Tijdens dit politieke forum worden de uitkomsten van deze evaluatie toegelicht. Daarnaast komt de startnotitie van het visietraject aan de orde. De projectleider van de evaluatie en het visietraject Roel Lauwerier verzorgt de toelichting op de evaluatie en startnotitie.

 2. 2

  informerende sessie
  20.30 - +/-
  21:30 uur
  Er is een nieuwe zorginkoop Wmo en Jeugdhulp gestart. De projectleider Regionale Inkoop, Yvette Berkel, komt het proces en de planning op het inkoopproces toelichten. Het inkoopproces loopt gedurende een periode van twee jaar. Tijdens deze twee jaar zullen er verschillende momenten zijn waarop de raad input kan leveren over de te maken keuzes. Ook zal de raad op meerdere momenten worden bijgepraat.