Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek forum

Diverse onderwerpen

donderdag 4 april 2024

19:30
Locatie

Gemeentekantoor, Stationsstraat 25

Toelichting

* Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).
* Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Mondriaankamer, ruimte 0.28
  informerende sessie
  19.30- +/- 20.15 uur


  De gemeente werkt samen met de Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk en 100% Winterswijk aan de nieuwe Beleidsvisie Toerisme & Recreatie. Raads- en commissieleden en andere belangstellenden worden in dit politiek forum geïnformeerd over het doorlopen proces, de hoofdlijn en speerpunten van het beleid en de samenhang met omgevingsvisie en ander gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt de nieuwe beleidsvisie in mei ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 2. 2

  Bedrijfsrestaurant, ruimte 0.36
  informerende sessie
  19.30 - +/- 20.15 uur


  Een informerende sessie over het jongerenbeleid van de gemeente Winterswijk, de werkzaamheden van de jongerenwerkers en de lange -en kortetermijnvisie op het onderwerp jongeren in Winterswijk.

 3. 3

  Bedrijfsrestaurant, ruimte 0.36
  informerende sessie
  20.15 - +/- 21.00 uur


  In juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Het doel van de agenda is de hulpverlening te verbeteren en het jeugdhulpstelsel beter beheersbaar te maken. Tijdens het politiek forum wordt u op de hoogte gebracht van de inhoud en consequenties van de Hervormingsagenda jeugd.