Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek forum

donderdag 18 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentekantoor, Stationsstraat 25

Voorzitter
Sandra Prinsen
Toelichting

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).


Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A

  informerende sessie
  19.30- +/- 21.00 uur


  Oud-Winterswijker Gido ten Dolle werkt als hoofd van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit bij het Ministerie van BZK en programmamanager ‘Mooi Nederland’, dat voor de komende jaren vormgeeft aan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit bij de grote verbouwing van Nederland. Hij geeft een presentatie waarin hij zal ingaan op:
  - het belang van het nadenken over de toekomst
  - de stavaza bij het rijk: ruimtelijke opgaven en belang van ruimtelijke kwaliteit
  - thema’s waar aan wordt gewerkt en waar ideeën over zijn
  - de raakvlakken met (opgaven van) Winterswijk
  - kansen om als gemeente goed aan te sluiten bij de insteek.
  Na de presentatie is er ruimte voor vragen en een interactief gesprek over de Winterswijkse opgaven.


  Voor info over MooiNL: zie Home - MooiNL (mooinederland.nu)

 2. B

  richtinggevende sessie
  +/- 21.15 - 21.45 uur


  In een motie die tijdens de raad van 30 november jl. is aangenomen werd opgeroepen een richtinggevend politiek forum te organiseren, waarin de beoordelingscriteria voor de mate van geschiktheid voor woningbouwlocaties worden behandeld. Doel is te komen tot een set criteria die vervolgens worden meegenomen in het nader onderzoek naar een nieuw bedrijventerrein.