Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Reguliere agendastukken

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Burgemeester B.J.J. Bengevoord
Toelichting

* Deze agenda is in bewerking. Na de algemene raadscommissie is bekend welke onderwerpen als akkoordstuk zullen worden behandeld in deze raadsvergadering. 
* U bent als publiek van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Zodra de zaal vol is, kunt u de vergadering op een scherm in de trouwzaal volgen of via de livestream op www.winterswijk.nl/gemeenteraad (klik op ‘uitzending bekijken’).
* Inspreken over de agendapunten óf een algemeen onderwerp is mogelijk. 
Inspreken over de financiële stukken (jaarrekening '23 en bestuursrapportage '24 incl. Kaderbrief) kan alleen op woensdag 12 juni.  
U kunt zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Spreekrecht publiek
 5. 5
  Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 6. 6
  Afhandeling ingekomen stukken
 7. A

  Na de algemene commissievergadering voorafgaand aan deze raadsvergadering is bekend welke onderwerpen als akkoordstuk worden behandeld in deze raadsvergadering.

 8. B

  Over deze agendapunten vindt beraadslaging plaats in de raadsvergadering.


 9. B.1
  Bespreekstuk 1
 10. C
  Sluiting