Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

Insprekers financiële stukken

woensdag 12 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

* Deze agenda is in bewerking.
* Alleen tijdens deze algemene raadscommissie kunt u uw mening geven over de jaarrrekening '23 en bestuursrapportage '24 (incl. Kaderbrief). De politieke discussie over en besluitvorming van deze stukken vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2024. Tijdens deze avond is er geen gelegenheid om in te spreken.
* Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan vóór woensdag 12 juni12.00 uur via griffie@winterswijk.nl met naam en telefoonnummer.
* Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inventarisatie spreekrecht publiek
 4. 4
  Sluiting