Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemene raadscommissie

donderdag 13 juni 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1

Voorzitter
Wim Elferdink
Toelichting

* Deze agenda is in bewerking.
* Publiek is van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is ook via een livestream te volgen (of later terug te zien) op https://winterswijk.raadsinformatie.nl, klik vervolgens op ‘Uitzendingen’.
* Inspreken over de financiële stukken zoals de bestuursrapportage 2024 is  alleen mogelijk op woensdag 12 juni. Wilt u inspreken over de overige agendapunten of een algemeen onderwerp? U kunt zich tot 18.30 uur aanmelden bij de griffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543-543 543).

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inventarisatie spreekrecht publiek
 4. 4
  Vaststellen verslag vergadering algemene raadscommissie d.d. 16-05-2024
 5. 5
  Afsprakenlijst algemene raadscommissie d.d. 16-05-2024
 6. 6
  Bespreekstuk 1
 7. 7
  Rondvraag
 8. 8
  Sluiting